środa, 25 maja 2016

Budowa plot z PCV na plot i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budow�� ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja balustrady plastikowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Plotki PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu a także proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania plotki plastikowe na plot i bramkę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie PCV na plot i furtkę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku jak proponowane balaski z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz